Dagens ord: vad

enkrona   

Relaterade ord och synonymer:

1: bagare, bagis, krona, mynt, peng, pix, spänn
2: mynt, slant, växelmynt, öreettöring, tvåöring, femöring, tioöring, tjugofemöring, femtioöring, femtiöring, enkrona, tvåkrona, femkrona, tia, tiekronaaur