Dagens ord: fast

ess   

Relaterade ord och synonymer:

1: baddare, champion, ekvilibrist, fantom, fenomen, hejare, huggare, maestro, mästare, snitsare, stjärna, storfräsare, toppenlirare, underbarn, virtuos, äss, överdängare
2: kort, kortlek, lek, spelkorthjärter, hjärterkort, klöver, ruter, spaderknekt, dam, kung, ess, äss, klätt kort, målarehjärterknekt, hjärterdam, hjärterkung, hjärteress, klöverknekt, klöverdam, klöverkung, klöveress, ruterknekt, ruterdam, ruterkung, ruteress, spaderknekt, spaderdam, spaderkung, spaderess || lillan, storanjoker, trumfkort || lanka
3: serveess
4: skala, skalton, ton, ciss, dess, diss, ess, eiss, fiss, gess, giss, aiss, ass, bess
5: flygaress, flygaräss, stridsflygare

ESS   

- det planerade neutronlaboratoriet European Spallation Source  Läs mer...