Dagens ord: manhattangeometri

extempore   

Relaterade ord och synonymer:

1: impromptu, impuls, infall, ingivelse, inrådan, inspiration, intalan, intuition, råd, tillrådan, tillstyrkan
2: improviserat, oförberett