Dagens ord: sinkadus

faktor   

Relaterade ord och synonymer:

1: anledning, argument, bakgrund, bevekelsegrund, drivfjäder, fog, föranledning, grund, motiv, omständighet, orsak, skuld, skäl
2: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, kvadrat, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
3: arbetsledare, avdelningschef, bas, förman, lagbas, ledare, rättare, verkmästare