Dagens ord: utjämna

fas   

Relaterade ord och synonymer:

1: eon, epok, era, moment, period, skede, stadie, stadium, stund, tid, tidevarv, tidpunkt, tidrymd, tidsepok, tidsperiod, tidsskede, tidsålder, världsålder, ålder, ära
2: air, anlete, anletsdrag, ansikte, ansiktsdrag, ansiktsuttryck, drag, feja, fejs, fysionomi, grimas, grin, mimik, min, minspel, nia, nuna, nylle, planet, plyte, snyte, syn, tryne, uppsyn, utseende, uttryck, är
3: flank, flygel, kant, sida
4: fullmåne, halvmåne, kvarter, lunation, mörk måne, månfas, månkvarter, månskära, månvarv, nedan, ny, nymåne, påskfullmåne, påskfylle, skära, svartmåne, varv
5: delmoment, delmål, etapp, del av skeende