Dagens ord: ila

fast   

Relaterade ord och synonymer:

1: avgjord, bergfast, bestämd, fix, fixerad, järnfast, klippfast, obeveklig, oblidkelig, obrottslig, obönhörlig, orubblig, orygglig, osviklig, oundviklig, oåterkallelig, stabil, stadig, stenhård, stoisk, ståndaktig, trosviss
2: immobil, orörlig, stationär, stillastående
3: kompakt, massiv, packad, sammanpackad, sammanpressad, tät
4: spänna fast, rusta, rysta, sitta spänt, smita åt, vara snäv, snäva, spänna, strama, sträcka, sitta åt
5: stadigt, varaktigttjockflytande, trögflytande
6: ehuru, fastän, utan hänsyn till, oaktat, oansett, oavsett, oberoende av, trots, änskönt
7: dock, däremot, emellertid, iallafall, likväl, men, utan, ändock, ändå, alla fall
8: arresteras, åka fast, frihetsberövas, fängslas, gripas, haffas, torska, åka dit
9: anhållen, arresterad, fasttagen, finkad, fjättrad, frihetsberövad, fångad, fängslad, gripen, häktad, inburad, infångad, inspärrad, insydd, intagen, internerad, tagen
10: avhängig, beroende, bunden, klavbunden, låst, ofri
11: fastanställd, ordinarie
12: hårt, kompakt, massivt, packat, sammanpressat, solitt, stelt, styvt, tätt
13: fångad, fången, insnärjd, intrasslad, snärjd
14: applicera, sätta fast, fästa, förankra, montera
15: inbiten, inrotad, invand, oförbätterlig, orubblig, fast i en vana