Dagens ord: antkapitäl

fega   

Motsatsord: våga

Relaterade ord och synonymer:

1: backa, banga, fega ur, retirera, rygga, sacka, svikta, dra sig tillbaka, vika, återgå || flykt, reptilrörelse, reträtt, tillbakadragande, tillbakamarsch, återtåg
2: ta sig i akt, akta sig, vara försiktig, passa sig, se upp, vara på sin vakt