Dagens ord: reda

fix   

Relaterade ord och synonymer:

1: avgjord, bergfast, bestämd, fast, fixerad, järnfast, klippfast, obeveklig, oblidkelig, obrottslig, obönhörlig, orubblig, orygglig, osviklig, oundviklig, oåterkallelig, stabil, stadig, stenhård, stoisk, ståndaktig, trosviss
2: injektion, macka, narkotikados, narkotikainjektion, sil, spruta