Dagens ord: reda

flegmatisk   

Relaterade ord och synonymer:

1: apatisk, håglös, indifferent, kallsinnig, likgiltig, liknöjd, slö
2: arbetsovillig, arbetsskygg, bekväm, dolsk, drönig, dåsig, efter, förslöad, försoffad, genomlat, håglös, inaktiv, indolent, kraftlös, lat, liknöjd, loj, lurig, lusig, långsam, lättjefull, maklig, oföretagsam, orask, passiv, saktfärdig, seg, sen, senfärdig, slapp, slö, sölig, trög, trögkörd
3: foglig, fredlig, fridsam, from, fromsint, godmodig, godsint, kallblodig, kolugn, lugn, mild, saktmodig, stilla, stillsam, sävlig, tålmodig