Dagens ord: sinkadus

flyktig   

Relaterade ord och synonymer:

1: eterisk, luftig, lätt, skir, svävande, öppen
2: fluktuerande, föränderlig, hysterisk, kapriciös, labil, lynnig, nyckfull, obalanserad, obehärskad, oberäknelig, obeständig, ombytlig, omskiftlig, omväxlande, ostadig, ovaraktig, skiftande, vankelmodig, variabel, versatil, volatil, vrensk, växlande
3: grund, kursiv, löslig, ogrundad, opålitlig, otillförlitlig, ytlig
4: efemär, förgänglig, kortvarig