Dagens ord: hölje

foder   

Relaterade ord och synonymer:

1: bukfylla, bukfyllnad, föda, födoämne, förtäring, kost, krubb, käk, kök, livsförnödenhet, livsmedel, mat, mål, nutrition, näring, näringsmedel, näringsämne, proviant, skrovmål, sovel, spis, viktualier
2: ensilage, pressfoder
3: djurmat, furage, gräs, hackelse, halm, , kraftfoder, kreatursföda, strö, sörpa
4: kubikmått, rymdmått, volymenhet, volymmåttkubikmillimeter, milliliter, centiliter, kubikcentimeter, deciliter, kubikdecimeter, liter, hektoliter, kubikmeter || kryddmått (1 ml), tesked (0,5 cl), tsk, matsked (1,5 cl), msk, kubiktum (svensk 1,51 cl), jungfru (8,2 cl), ort (8,2 cl), kaffekopp (15 cl), kvarter (32,7 cl), halvstop (65,4 cl), stop (1,3 l), kanna (2,6 l), kappe (4,6 l), åtting (15,7 l), skäppa (21 l), kubikfot (26 l), fjärding (31 l), ankare (39 l), spann (73 l), packtunna (126 l), tunna (147 l), fat (157 l), åm (157 l), oxhuvud (236 l), foder (942 l)
5: foderväv, innertyg, kypert, sars, serge
6: brädfoder, brädfodring, dörrfoder, dörrlist, fönsterfoder, fönsterlist, golvlist, list, skugglist, skurkloss, smyglist, taklist, träbeklädnad, täcklist