Dagens ord: sinkadus

fog   

Relaterade ord och synonymer:

1: anledning, argument, bakgrund, bevekelsegrund, drivfjäder, faktor, föranledning, grund, motiv, omständighet, orsak, skuld, skäl
2: dimma, dimslöja, dis, dunst, imma, kondens, kvalm, mist, oklarhet, sjömörker, slöja, soldis, solrök, tjocka, töcken, utdunstning, ånga
3: fals, fogning, gångjärn, knä, lask, led, ledfogning, ledgång, segment, sink, skarv, slits, såt
4: förband, förbindninglödning; kälfog, kälsvets, svets, svetsfog, svetsförband; nitförband; skruvförband; limfog, limförband, limning
5: drev, drevning, fogskum, isolering, isoleringsmaterial, ljudisolering, tätning, värmeisolering
6: berättigande, bevis (om), grund, hemul, belägg för riktighet, rätt, stöd, vitsord