Dagens ord: ila

frakt   

Relaterade ord och synonymer:

1: flyttning, forsling, förflyttning, ortförändring, translokation, transport, överflyttning
2: befordran, brevbefordran, brevbäring, brevutbäring, brevutbärning, leverans, postbefordran, postdistribution, postgång, posttrafik, posttur, postutbäring, postutbärning, postutdelning, transport, utbäring, utbärning, utsändning
3: gods, lass, last, resgods, vagnslast, varor, varusändning
4: båtfrakt, båttrafik, flodfart, fraktfart, handelssjöfart, kustfart, oceanfart, pråmfrakt, pråmtransport, samfärdsel, sjöfart, sjöfrakt, sjötransport, skeppning, skeppsfart, skeppsfrakt, trampfart, transport, yrkessjöfart
5: befraktning, godsförmedling, godstransport, spedition