Dagens ord: larv

frambringa   

Relaterade ord och synonymer:

1: alstra, avla, bilda, bära, dana, forma, framalstra, framkalla, ge, generera, gestalta, göra, koncipiera, kreera, prestera, producera, skapa, tilldana, tillskapa, uträtta, åstadkomma, åvägabringa
2: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, vittna, yttra
3: frambringa ljud, upphäva (sin röst), utbrista, utstöta