Dagens ord: öga

framdraga   

Relaterade ord och synonymer:

1: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, konstatera, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, vittna, yttra
2: assistera, bidra, bidraga, bispringa, bistå, biträda, forthjälpa, förhjälpa, gynna, hjälpa (till), rycka in, sekundera, stöda, stödja, stötta, tillhandahålla, underhjälpa, underlätta, understödja, undsätta, upphjälpa