Dagens ord: kur

galler   

Relaterade ord och synonymer:

1: balustrad, barriär, bröstvärn, mur, parapet, räck, räcke, räckverk, skrank, skyddsmur, skyddsräcke || mitträcke, vajerräcke, vägräcke
2: durk, gallerdurk, golvtrall, rist, trall
3: fålla, gärdesgård, gärdsgård, hägn, hägnad, inhägnad, kraal, plank, räck, räcke, skranka, spärr, staket, stengärdsgård, stängsel, taggtråd, taggtrådsstängsel, trägärdsgård
4: gnistskydd, grill, halster, rist, rost, röste, spiselgaller, spiselrist, spisgaller
5: diod, dubbeltriod, elektronrör, elektronrörsdiod, glödkatodrör, indikatorrör, katodstrålerör, pentod, radiorör, röntgenrör, rör, tetrod, triod || anod, glödtråd, katod, skärmgaller, styrgaller
6: blomspaljé, blomsterspaljé, päronspaljé, spaljé, spaljär, spjälverk, ställning, stödställning
7: ansiktsgaller, ansiktsskydd, hjälmgaller, rustning, visir
8: flätverk, korg, korgarbete, korgverk, nät, nätverk, rutmönster
9: färist, kreaturshinder, rist
10: inbrottsskydd: brytskydd, fönsterlås, larm, tillhållarlås
11: fransk man, fransman, fransyska, parisare || galler, kelt
12: sitta i fängelse, vara fängslad, skaka galler, sitta inne, sitta av tid