Dagens ord: vevlira

gatukorsning   

Relaterade ord och synonymer:

1: knut, knutpunkt, korsning, mot, plankorsning, skäl, vägknut, vägkorsning, vägskäl || cirkulationsplats, rondelltrafikplats, motorvägskorsning || trevägskorsning, fyrvägskorsning || järnvägskorsning, järnvägsövergång
2: blandras, blandrashund