Dagens ord: faktor

ge   

Relaterade ord och synonymer:

1: göra avkall på, avstå, avträda, cedera, foga sig, försaka, ge sig, ge upp, låta bli, offra, resignera, uppge, uppgiva, kasta yxan i sjön, överlåta || abandon, avstående, övergivande
2: alstra, avla, bilda, bära, dana, forma, framalstra, frambringa, framkalla, generera, gestalta, göra, koncipiera, kreera, prestera, producera, skapa, tilldana, tillskapa, uträtta, åstadkomma, åvägabringa
3: amortera, avbetala, betala, dega, erlägga, gottgöra, gälda, hosta upp, inbetala, infria, inlösa, köpa, likvidera, lösa, omsätta, prestera, pröjsa, punga ut, pynta, skatta, slanta upp, utanordna, utbetala, utlösa, återbetala, återlösa
4: avkasta, inbringa, rendera
5: begåva, beskära, bortgiva, bortskänka, donera, dotera, förläna, förära, giva, presenta, presentera, skänka, tilldela, tillägna, ägna, överlämna
6: fly, langa, lämna, ro (hit med), räcka, räcka över, skicka, sträcka, överlämna, överräcka
7: edera, förlägga, ge ut, publicera, trycka, ge ut i tryck, utge (på förlag)
8: inge, ingjuta
9: ge efter, fjädra, ge med sig, svika, svikta, ge vika
10: bege sig, fara bort, ge sig av, resa iväg, komma på rull, åka
11: avge, avskilja, avsöndra, frigöra, ge ifrån sig, lämna, utsöndra