Dagens ord: sinkadus

genre   

Relaterade ord och synonymer:

1: art, familj, ordning, ras, slag, släkte, snitt, sort, species, typslagord (i korsord)
2: bransch, disciplin, fack, fält, gebit, gren, inmutning, nisch, område, specialitet, specialområde, verksamhetsfält, ämne
3: design, gestaltning, manér, pensel, skick, stil, sätt, vis, väsen
4: bokgenre, filmgenre, konstart, musikgenre, stilart