Dagens ord: oud

gest   

Relaterade ord och synonymer:

1: handrörelse, later, mimik, rörelse, tecken, uttrycksfullhet, vink, åtbörd, åtbördsspel, åthävor
2: allusion, anspelning, antydan, antydning, fingervisning, häntydan, hänvisning, indicium, indikation, insinuation, syftning, tecken, vink