Dagens ord: backe

gift   

Relaterade ord och synonymer:

1: entoxism, etter, förgift, förgiftning, intoxikation, toxin
2: förlovad, trolovad
3: drog, fultjack, narkotika, nedåttjack, tjack, uppåttjack || amfetamin, pundardrogheroin, horsecola, crack, kokain, koks, kola, snöLSD, lysergsyradietylamid, syrapartydrog, ecstasykatkoka
4: miljögift: akrylamid, biocid, DDT, diklordifenyltrikloretan, dioxin, fenol, flamskyddsmedel, freon, hormoslyr, ozon, PCB, PFOA, PFOS, radon, radongas, TCDDtungmetall: bly, kadmium, kvicksilver, metylkvicksilver, uran
5: arsenik, cyankalium, kaliumcyanid
6: bedövningsmedel, curare, kurare, pilgift || curareförgiftad, förgiftad
7: gängad, lagvigd, vigd, förenade i äktenskap
8: amanitin, svampgift
9: gifter i växten spikklubba: atropin, hyoscyamin, skopolamin