Dagens ord: vevlira

given    Se även: giv

Relaterade ord och synonymer:

1: autentisk, avgjord, bestämd, ofelbar, osviklig, otvivelaktig, pålitlig, påräknelig, speciell, säker, tillförlitlig, trovärdig, viss
2: aktuell, existerande, föreliggande, ifrågavarande, nuvarande, pågående, rådande
3: begriplig, busenkel, elementär, enkel, fattbar, fattlig, klar, logisk, lätt, lättbegriplig, lättfattlig, lättförståelig, naturlig, okomplicerad, självklar, solklar, tydlig, överskådlig