Dagens ord: ila

gods   

Relaterade ord och synonymer:

1: besittning, bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, hemman, håva, jord, jordäga, lott, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
2: arrendegård, bondgård, domän, estancia, farm, fideikommiss, gård, hacienda, hemman, herrgård, hus, lantegendom, lantgård, lanthem, lägenhet, mantal, plantage, possession, ranch, rancho, stamgods, säteri, sätesgård, torp
3: bjäfs, dussinvara, junk, krafs, kram, krams, krimskrams, mög, skräp, småkrafs, smörja, vara
4: adelsgods, herresäte, herrgård, kungsgård, kungsladugård, lantgodsänkesäteherrgårdsbyggnad, slott
5: frakt, lass, last, resgods, vagnslast, varor, varusändning