Dagens ord: backe

grad   

Relaterade ord och synonymer:

1: absolut, fullkomlig, i högsta grad, helt och hållet, kategorisk, obegränsad, obetingad, oinskränkt, ovillkorlig, självständig
2: brink, bryn, brädd, bräm, brätte, bård, fris, kant, krön, krönlist, list, marg, marginal, ram, ramlist, rand, ren, sarg, sims, slingerbord, stad, stadkant, överkant
3: jämn, oböjd, okrökt, plan, rak, rät
4: dignitet, kast, klass, nivå, rang, stånd, ståndsgrupp, ställning, värdighet
5: arméofficer, artilleriofficer, fältmarskalk, fänrik, general, generalmajor, kapten, löjtnant, militär, officer, regementsofficer, subaltern, subalternofficer, underlöjtnant, överste, överstelöjtnantofficersgrad, rang
6: andel, gradskillnad, halt, intensitet, mått, mängd, nyans, procent, procenthalt, promille, stadium, steg, styrka || alkoholhalt, fukthalt, hårdhetsgrad
7: gon, mils, mått, nygrad, radian, streck, vinkelenhet, vinkelmått
8: grad(er) Celsius, celsiusgrad, temperaturenhet
9: förstärkningsord: allra, anmärkningsvärt, enkannerligen, förnämligast, i högsta grad, högeligen, högst, mycket, mäkta, omåttligt, ovanligt, rakt, speciellt, synnerligen, särdeles, särskilt, urbota, utomordentligt, ytterst, övermåttan
10: delningsgrad, flytavfall, gjutskägg, skägg, skäggbildning
11: befäl, fanjunkare, furir, korpral, sergeant, underbefäl, vicekorpral, överfurir
12: absolut, i högsta grad, pin
13: bokstavstyp, matris, tecken, trycktyp, typ || font, stilgrad, tryckstil, typsnitt || seriff, serifftypsnitt: Courier, garamond, lucidasanserif, sanseriftypsnitt: ariern, helvetica, verdanafrakturstil, frakturtyp || antikva; grotesk
14: mån, måtto, nivå, omfattning, utsträckning