Dagens ord: sinkadus

grepp   

Relaterade ord och synonymer:

1: begripa, fatta, förstå, fatta galoppen, få grepp om, greppa, haja, inse, komma till insikt, koppla, se, snappa, komma underfund med, uppfatta, upptäcka, urskilja
2: fattning, fäste, grund, håll, rot, spjärn, stöd, tag
3: angreppssätt, approach, drag, förfarande, förfaringssätt, infallsvinkel, knep, metod, modus operandi, närmelsesätt, operation, procedur, sätt, taktik, teknik, tillvägagångssätt
4: grepe, handtag, hänkel, skaft, öra