Dagens ord: sinkadus

grund   

Relaterade ord och synonymer:

1: anledning, argument, bakgrund, bevekelsegrund, drivfjäder, faktor, fog, föranledning, motiv, omständighet, orsak, skuld, skäl
2: anslag, anträde, begynnelse, början, debut, frö, genes, genesis, härkomst, inbrott, inledning, inträde, premiär, rot, skapelse, start, startskott, tillblivelse, tillkomst, tillträde, upphov, uppkomst, upprinnelse, upptakt, urkälla, ursprung, utbrott
3: bank, bar, barr, grusbank, rev, revel, sandbank, sandrevel, undervattensgrund, vad, ör
4: bas, disposition, grunddrag, grundlinje, huvuddrag, kontur, stomme
5: bas, botten, fundament, golv, mark, postament, sockel, vall
6: botten, jord, jordart, jordmån, land, mark, terräng
7: blindskär, bränning, båda, både, grynna, holme, klabb, klippa, knuv, kobbe, rev, skär, undervattensgrund, undervattensklippa, ö; förfara (för-fara i korsord)
8: ā la, enlighet med, enligt, på grund av, jämlikt, likmätigt, överensstämmelse med
9: fattning, fäste, grepp, håll, rot, spjärn, stöd, tag
10: flyktig, kursiv, löslig, ogrundad, opålitlig, otillförlitlig, ytlig
11: flat, låg, tunn
12: bädd, fundament, substrat, underlag
13: antagande, förutsättning, gissning, grundantagande, premiss, supposition, utgångspunkt, villkor
14: berättigande, bevis (om), fog, hemul, belägg för riktighet, rätt, stöd, vitsord
15: basera, ha som grund för, grunda, stödja