Dagens ord: vad

grus   

Relaterade ord och synonymer:

1: aber, baksida, betänklighet, blindskär, broms, grus i maskineriet, hake, hinder, hämning, hämsko, krux, men, olägenhet, problem, spärr, streck i räkningen, stötesten, svårighet, en käpp i hjulet
2: ballast, flygsand, knot, makadam, mal, mjäla, mo, sand, singel, sten, stenmjöl, strandmal, ör
3: betalningsmedel, cash, deg, flis, handkassa, hårdvaluta, kassa, klöver, kontanter, kosing, kova, kovan, kulor, likvider, mynt, pekunier, pengar, penningar, pix, pluring, pluringar, schaber, schaver, sedlar, sekiner, slantar, storkovan, stålar, valuta
4: asfalt, asfaltbeläggning, asfaltbetong, gatsten, oljegrus, vägbeläggning
5: lösmynt, skrammel, småmynt, småpengar, småskrammel, småslantar, växel, växelmynt, växelpeng, växelpengar