Dagens ord: tunga

ha   

Relaterade ord och synonymer:

1: besitta, hava, inneha, innehava,  om, sitta med, ånjuta, äga, ha i sin ägo
2: asgarv, flabb, flatskratt, flin, fniss, fnitter, gapflabb, gapskratt, garv, glädjeyttring, gnägg, grin, leende, min, munterhet, skratt, smajl, smil || hi
3: ytenhet, ytmåttkvadratmil, kvadratkilometer, km², hektar, ha, ar, kvadratmeter, , kvadratdecimeter, dm², kvadratcentimeter, cm², kvadratmillimeter, mm² || tunnland, spannland, fjärdingsland, skäppland, kappeland, kappland, kannland, kvadratfamn, kvadrataln, kvadratfot, kvadrattum