Dagens ord: sinkadus

hacka   

Relaterade ord och synonymer:

1: anfäkta, anmärka, erinra, gissla, gnata, gnälla, häckla, klandra, klanka, kritisera, lasta, mästra, påminna, påtala, smäda, såga, taddla, tadla
2: sedel, småsedel
3: flåhacka, gräfta, handkultivator, korp, korphacka, kultivator, spetshacka
4: framstamma, staka sig, stamma
5: hjärterhacka, klöverhacka, lågt kort, lana, lanka, ruterhacka, spaderhacka
6: picka
7: jordbruksredskap, skördereskap: hacka, lie, slaga, spade, årder || jordbruksmaskin: balinplastare, balpress, betupptagare, harv, hövändare, lättharv, plog, potatisupptagare, ringvält, självbindare, skördemaskin, skördetröska, slåttermaskin, såmaskin, såningsmaskin, traktor, trösk, tröska, tröskverk, vält
8: göra dataintrång
9: mindre penningsumma, slant
10: dela, finfördela, riva, skiva, skära, strimla, sönderdela, tärna
11: slaggspett, slejs, spett || hacka slagg, slejsa
12: bearbeta, göra lucker, luckra, uppluckra