Dagens ord: mur

harmoni   

Relaterade ord och synonymer:

1: ackord, kadens, klang, samklang, slutackord, slutfall
2: balans, behärskning, besinning, fattning, jämnmod, koncept, kontentans, lugn, medvetande, medvetenhet, nykterhet, saklighet, sans, sansning, sinneslugn, sinnesnärvaro, själsnärvaro, självbehärskning
3: endräkt, fred, frid, lugn, matro, målro, pax, ro, själaro, stillhet, trankilitet
4: eufoni, melodiskhet, välljud
5: balans, kongruens, likformighet, nivellering, regelbundenhet, symmetri, överensstämmelse
6: klang, klangfärg, nyans, röstklang, sound, timbre, ton
7: atonal, utan harmoni, utan tonart, tonartslös
8: konsonans, samklang, välklang