Dagens ord: paraskavedekatriafobi

hindra   

Relaterade ord och synonymer:

1: ajournera, anstå, bordlägga, dröja, filibustra, förbida, fördröja, förhala, försena, försinka, maska, obstruera, prokrastinera, prorogera, segdra, sinka, skjuta upp, suspendera, såsa, söla, töva, uppehålla, uppskjuta, utdraga, väntafördröjda, segdragna, sinkadeförhalning, obstruktion
2: avblåsa, avbryta, avböja, avhålla, avleda, avstyra, avvända, avvärja, dämma, fördämma, förebygga, förekomma, förhindra, hejda, hämma, sätta krokben för, mota, omintetgöra, prevenera, stoppa, stranda, stäcka, stämma, stävja, undertrycka, återhålla
3: invända, knysta, korsa, motsäga, motverka, mucka, opponera, protestera, reagera, lägga in veto
4: förbjuda, förmena, förvägra, missunna, neka, vägra
5: blockera, försvåra, obstruera