Dagens ord: castingsport

inbillning   

Relaterade ord och synonymer:

1: betraktelse, fiktion, fundering, föreställning, grill, idé, idéassociation, mening, omdöme, reflektion, reflexion, tanke, tankegång, teori, åsikt
2: bländverk, chimär, dimbild, drömbild, dunstbild, fantasi, fantasifoster, fantasmagori, fata morgana, förvillelse, gyckelbild, gyckelspel, gyckelverk, hallucination, hjärnspöke, hägring, illusion, inbillningsfoster, luftbild, parodi, sinnesvilla, självbedrägeri, synvilla, töckenbild, villa, villfarelse, vision
3: drömmeri, fantasieri, grillfängeri, imagination, svärmeri
4: chimär, dröm, epifani, syn, synbild, uppenbarelse
5: fantasi, fiktion, konstruktion, påhitt