Dagens ord: sinkadus

inledning   

Relaterade ord och synonymer:

1: anslag, anträde, begynnelse, början, debut, frö, genes, genesis, grund, härkomst, inbrott, inträde, premiär, rot, skapelse, start, startskott, tillblivelse, tillkomst, tillträde, upphov, uppkomst, upprinnelse, upptakt, urkälla, ursprung, utbrott
2: början, förespråk, företal, förord, förtext, ingress, prolog
3: epok, milstolpe, vändpunkt, inledning av nytt skede