Dagens ord: faktor

inrymma   

Relaterade ord och synonymer:

1: anförtro, antvarda, avleverera, avlåta, avlämna, framlämna, inge, inlämna, langa, leverera, lämna, meddela, remittera, räcka, tillställa, upplåta, överantvarda, överlåta, överlämna, överräcka
2: hålla, implicera, inbegripa, innebära, innefatta, innehålla, innesluta, omfatta, omsluta, omspänna, rymma
3: hava, hysa, känna, nära, omfatta