Dagens ord: kufisk

insekt   

Relaterade ord och synonymer:

1: gaddstekel, stekelarbetsbi, bi, drönare, tambi, visebackhumla, frukthumla, humla, hushumla, jordbi, jordhumla, ljunghumla, snylthumla, stenhumla, trädgårdshumla, åkerhumlabålgeting, geting, jordgeting, skogsgeting || pollinatör
2: arbetsmyra, ettermyra, gaddstekel, myra, rödmyra, skogsmyra, soldatmyra, stackmyra, stekel, svartmyra, termit
3: fjäril, kvarnmott, mal, mjölor, mott, mätare, mätarfjäril, ohyra, skadeinsekt, småfjäril, tallmätare
4: blinning, broms, fluga, flygfä, husfluga, knott, mygga, spyfluga
5: kryp, leddjur, ohyra, oknytt, skadeinsekt, småkryp
6: cikada, gräshoppa, hopprätvinge, rätvinge, syrsa, vårtbitare
7: bladloppa, bladlus, bärfis, cikada, halvvinge, kilstrit, lyktstrit, skinnbagge, sköldlus, småstrit, sporrstrit, spottstrit, strit, sångstrit, växtsugare, växtätare
8: metamorfos, utvecklingsstadierägg, larv, puppa, imago
9: rullvivel, skalbagge, snytbagge, vivel || vivelart, vivelsläktet
10: nattsmyg, silverborstsvans, silverfisk
11: skräddare, vattenlöpare
12: destruent, nedbrytare, saprofyt: bakterie, blötdjur, kräftdjur, ringmask