Dagens ord: manhattangeometri

inspiration   

Relaterade ord och synonymer:

1: brio, eld, geist, glöd, gnista, livlighet
2: extempore, impromptu, impuls, infall, ingivelse, inrådan, intalan, intuition, råd, tillrådan, tillstyrkan
3: fantasi, fiffighet, fyndighet, idérikedom, kreativitet, originalitet, produktivitet, påhittighet, skaparanda, skaparförmåga, skaparkraft, uppfinningsförmåga
4: drivfjäder, drivkraft, incitament, intresse, lust, morot, motivation, motor, primus motor, sporre, vilja, viljeinriktning