Dagens ord: bunt

instruktion   

Relaterade ord och synonymer:

1: anvisning, befallning, bud, budord, direktiv, föreskrift, författning, förhållningsorder, förhållningsregel, förordnande, förordning, förständigande, kanon, lag, lagkodex, ledning, lex, missiv, norm, order, ordning, påbud, regel, reglemente, reskript, riktlinje, rättesnöre, rättsnorm, rättsregel, stadga, stadgar, statut, ukas, åläggande
2: dialogregi, filmregi, iscensättning, ledning, operaregi, regi, regiarbete, scenledning, teaterregi
3: anvisning, beskrivning, bruksanvisning, guide, handbok, handledning, hjälpreda, instruktionsbok, lathund, lärobok, manual, skötselföreskrift