Dagens ord: sinkadus

jord   

Relaterade ord och synonymer:

1: alv, alvar, jordart, jordmån, morän, märgel, pinnmo
2: besittning, bo, domän, egendom, fastighet, förmögenhet, gods, hemman, håva, jordäga, lott, mark, marker, rikedom, tillgångar, tomt, tomtmark, äga, ägor
3: botten, grund, jordart, jordmån, land, mark, terräng
4: barkmull, humus, matjord, mull, mulljord, mylla, mår, planteringsjord, stoft, torv, torvmull
5: täcka med jord, kupa (potatis), mylla
6: jordart, ler, lera, lerjord
7: jordanslutning, jordkabel, jordning, jordningsanslutning, jordningspunkt, jordtagnolla, nolledare
8: glob, Jorden, jordglob, jordklot, klot, värld
9: ansluta till jord, jorda, jordansluta, nolla