Dagens ord: backe

kadmium   

- tungmetall och grundämne med atomnummer 48 och kemiskt tecken Cd

Relaterade ord och synonymer:

1: gift, miljögift: akrylamid, biocid, DDT, diklordifenyltrikloretan, dioxin, fenol, flamskyddsmedel, freon, hormoslyr, ozon, PCB, PFOA, PFOS, radon, radongas, TCDDtungmetall: bly, kadmium, kvicksilver, metylkvicksilver, uran
2: legeringsämne: aluminium, antimon, beryllium, bly, järn, kobolt, koppar, krom, mangan, molybden, nickel, tenn, vanadin, vanadium, zink