Dagens ord: svamp

kanal   

Relaterade ord och synonymer:

1: aorta, artär, blodkärl, blodåder, kroppspulsåder, kärl, pulsåder, ven, åder, ådra
2: dike, grav, grift, grop, gruva
3: bärare, element, eter, förbindelseled, förbindelselänk, medel, medium, mellanled, mellanlänk, organ || radiokanal, tv-kanal
4: por, körtelmynning, hål, mynning || maskhålpormask
5: pipa, rökgång, rökkanal, skorsten, skorstenspipa || imkanal, ventilationskanal, ventilationstrumma
6: informationsväg, kontaktnät, kontaktnätverk, kontaktperson, kontaktväg, nätverk, stödperson
7: dike, fåra, ränna, vattenavledning
8: farled, gatt, nor, passage, sund, öppning
9: akvedukt, farled, farvatten, förbindelse, förbindelseled, lopp, ränna, segelled, segelränna, slussränna, transportled, vattenled, vattenväg