Dagens ord: larv

konstatera   

Relaterade ord och synonymer:

1: andra, andraga, anföra, berätta, deklarera, formulera, frambringa, framdraga, framföra, framkasta, framlägga, framställa, framsäga, förebringa, föredraga, förmäla, hävda, meddela, mäla, nämna, påstå, säga, säja, tala, tillkännagiva, uppge, uppgiva, utsäga, uttala, uttrycka, vittna, yttra
2: bevisa, illustrera, påvisa, styrka, uppvisa, visa, ådagalägga
3: beakta, låssas om, låtsas om, märka, lägga märke till, notera, ta notis om, observera, registrera, uppmärksamma