Dagens ord: kufisk

korsning   

Relaterade ord och synonymer:

1: avart, avvikelse, biform, förändring, mutant, mutation, muterad organism, sidoform, underart, variant, varitet
2: avel, eugenik, fortplantning, förädling, kroasering, rasblandning, rasförädling, uppfödande, uppfödning || inavel
3: bastard, blandning, blandras, halvblod, hybrid, kvarteron, mestis, mulatt, rackelhane, rackelhöna, oäkta barn
4: gatukorsning, knut, knutpunkt, mot, plankorsning, skäl, vägknut, vägkorsning, vägskäl || cirkulationsplats, rondelltrafikplats, motorvägskorsning || trevägskorsning, fyrvägskorsning || järnvägskorsning, järnvägsövergång