Dagens ord: ila

kraft   

Relaterade ord och synonymer:

1: aktiv, arbetsam, driftig, energisk, enträgen, ettrig, farten, flitig, framåtlutad, företagsam, idog, igång, ihärdig, ivrig, full av kraft, nitisk, oförtruten, oförtröttad, oförtröttlig, outtröttlig, rastlös, strävig, strävsam, trägen, trälsam, verksam
2: aplomb, kläm, säkerhet
3: energi, förmåga, intensitet, krut, löd, makt, malle, nyp, ork, perseverans, potens, råg i ryggen, stake, styrka, talg (i tummarna), tåga, uthållighet
4: ambition, arbetsamhet, arbetsiver, drift, driv, drivkraft, fart, flit, flyt, framåtanda, företagsamhet, gascognaranda, go, gåpåaranda, id, idoghet, ihärdighet, initiativkraft, iver, kämpaanda, nit, plikttrogenhet, plikttrohet, ruff, stake, strävsamhet, trägenhet
5: förmå, härda ut, klara (av), ha kraft nog, kunna, stå lull, mäkta (med), orka, stå pall, palla, stå rycken, tya, uthärda, vilja
6: el, elektricitet, elenergi, elkraft, elström, energi, spänning, strömlikspänning, likström, växelspänning, växelströmallström
7: belastning, last, massa, press, tyngd, vikt
8: arbete, energi, kraft || joule, elektronvolt, kalori, voltamperesekund, wattimma, wattimme || exergi
9: allvar, betoning, betydelse, djup, eftertryck, emfas, framhävning, kläm, känslobetoning, skärpa, tryck, tyngd, vikt
10: agens, verkande medel, verksam kraft