Dagens ord: manhattangeometri

kraftledning   

Relaterade ord och synonymer:

1: elkabel, elledare, elledning, fiberkabel, förlängningssladd, kabel, ledare, ledning, nätverkskabel, optokabel, signalkabel, signalledning, skarvsladd, sladd, starkströmskabel, starkströmsledning, telefonkabel, telefonledning, telefontråd
2: distributionsanläggning, elektricitetsverk, elverk, högspänningsledning, transformatorstation
3: distributionsnät, eldistribution, elkraftnät, elnät, elsystem, högspänningsnät, kraftdistribution, kraftnät, ledningsnät, nät, stamnät