Dagens ord: knut

krita   

Relaterade ord och synonymer:

1: credit, fordran, till godo, kredit, tillgodo, tillgodohavande, tillgång; kreditsida, plussida, tillgodohavandesida, tillgångssida
2: antrakonit, kalk, kalkspat, kalksten, olsten, orsten, orstenkalk, stinkkalk
3: geologisk periodkenozoikum: kvartär, neogen, paleogenmesozoikum: krita, jura, juraperioden, (lias = äldre jura), triaspaleozoikum: perm, karbon, devon, silur, ordovicium, kambrium || tertiär
4: färgkrita, märkpenna, pastellkrita, penna, skolkrita, tavelkrita, tuschpenna, vaxkrita
5: kalka, mena, vitfärga, vitkalka, vitmena, vitta