Dagens ord: master

kvadrat   

Relaterade ord och synonymer:

1: deltoid, fyrhörning, fyrkant, fyrsiding, parallellogram, parallelltrapets, polygon, rektangel, romb, romboid, ruta, tetragon, trapets
2: addend, antal, binom, bråk, bråkdel, bråktal, decimalbråk, dividend, divisor, faktor, kvadratrot, kvot, minuend, nuffra, numero, numerus, nummer, nämnare, operator, ordningstal, parameter, part, pi, polynom, produkt, rest, rot, räknetal, siffra, skillnad, storhet, subtrahend, summa, tal, term, täljare
3: Pythagoras sats: kvadraten på hypotenusan är lika med summan av kvadraterna på kateterna