Dagens ord: addend

kvarter   

Relaterade ord och synonymer:

1: asyl, bostad, hospits, hotell, husly, husrum, härbärge, inackordering, inkvartering, kost och logi, logi, pension
2: fas, fullmåne, halvmåne, lunation, mörk måne, månfas, månkvarter, månskära, månvarv, nedan, ny, nymåne, påskfullmåne, påskfylle, skära, svartmåne, varv
3: husgrupp, stadsdel, stadskvarter
4: flaska, halva, halvbutelj, halvböj, halvflaska, halvpanna, halvpava, halvrör, knatting, krympling, kvarting, trettisjua
5: avstånd, distans, längdenhet, längdmåttmil, kilometer, km, meter, decimeter, dm, centimeter, cm, millimeter, mm, mikrometer, nanometer, ångströmljusår, ljusminut, ljussekund || distansminut, nautisk mil, sjömilfjärdingsväg, kabellängd, stenkast, rev, stång, famn, steg, aln, fot, kvarter, tvärhand, decimaltum, tum, verktum, fingerbredd, decimallinje, linie, linje, skrupel || inch, foot, yard, mile
6: kubikmått, rymdmått, volymenhet, volymmåttkubikmillimeter, milliliter, centiliter, kubikcentimeter, deciliter, kubikdecimeter, liter, hektoliter, kubikmeter || kryddmått (1 ml), tesked (0,5 cl), tsk, matsked (1,5 cl), msk, kubiktum (svensk 1,51 cl), jungfru (8,2 cl), ort (8,2 cl), kaffekopp (15 cl), kvarter (32,7 cl), halvstop (65,4 cl), stop (1,3 l), kanna (2,6 l), kappe (4,6 l), åtting (15,7 l), skäppa (21 l), kubikfot (26 l), fjärding (31 l), ankare (39 l), spann (73 l), packtunna (126 l), tunna (147 l), fat (157 l), åm (157 l), oxhuvud (236 l), foder (942 l)