Dagens ord: backe

kvicksilver   

- metalliskt grundämne med kemiskt tecken Hg och atomnummer 80  Läs mer...

Relaterade ord och synonymer:

1: Hg, hydrargyrum, mercury
2: gift, miljögift: akrylamid, biocid, DDT, diklordifenyltrikloretan, dioxin, fenol, flamskyddsmedel, freon, hormoslyr, ozon, PCB, PFOA, PFOS, radon, radongas, TCDDtungmetall: bly, kadmium, kvicksilver, metylkvicksilver, uran