Dagens ord:

lapp   

Relaterade ord och synonymer:

1: lapplänning, samerenskötande same, renskötare, renägare; hjordägare, renhållarenomad
2: bit, brottstycke, (mindre) del, flaga, flik, flisa, fragment, skärva, smul, smula, snitsel, snutt, stubbe, stump, stycke, våd, äfsing
3: bot, böter, bötesstraff, dagsbot, penningstraff, plikt, saköre, straff, syndastraff, vite || felparkeringsavgift, felparkeringsbot, lapp (på rutan), parkeringsbot
4: adresslapp, etikett, innehållsförteckning, klisterlapp, label, märkning, namnlapp, prislapp
5: fält, gärde, jordlott, linda, lott, lycka, mark, parcell, skifte, stycke, teg, torva, träde, trädesmark, täppa, vall, vret, åker, åkerfält, åkerlapp, åkerteg, äga, äng, änge, fältslag (i korsord)
6: klut, remsa, stuv, stuvbit, trasa, tyglapp, tygstycke
7: klisterlapp, minneslapp, notis, notislapp, post-itlapp
8: bot, laglapp, lagning, lappning, reparation, stopp