Dagens ord: oud

last   

Relaterade ord och synonymer:

1: börda, full famn, fång, påhäng, tunga, tyngd
2: börda, lass, packe, packning
3: divafasoner, divalater, fason, fel, later, manér, oart, odygd, olat, osed, oskick, ovana, skötesynd, svaghet, synd, sätt, dålig vana, vanart
4: belastning, kraft, massa, press, tyngd, vikt
5: besvär, förpliktelse, rättighet, servitut, skyldighet
6: beroende, drogberoende, läkemedelsberoende, nikotinberoende, spelberoende
7: frakt, gods, lass, resgods, vagnslast, varor, varusändning